Tuýp T-50B

0975 101 291 0968 450 499

Dung tích:50ml
Nguyên liệu nhựa:PP
Đường kính cổ:0mm