Tuýp T-50B

0975 101 291 0968 450 499

Dung tích: 50ml
Nguyên liệu nhựa: PP
Đường kính cổ: 0mm