Tuýp T-105

0975 101 912 0968 450 499

Dung tích:105ml
Nguyên liệu nhựa:PP
Đường kính cổ:0mm