Tuýp T-105

0975 101 291 0968 450 499

Dung tích: 105ml
Nguyên liệu nhựa: PP
Đường kính cổ: 0mm