Tuýp T-100G

0975 101 912 0968 450 499

Dung tích:100ml
Nguyên liệu nhựa:
Đường kính cổ:0mm