Nắp xoay N-88

Màu sắc sản phẩm sản xuất theo yêu cầu của khách hàng.

0975 101 291 0968 450 499

Nguyên liệu nhựa:PP, PE
Bước ren:88