Nắp xịt N-20B

Nắp xịt cổ 20

0975 101 291 0968 450 499

Nguyên liệu nhựa: PP, PE
Bước ren: M20