Nắp xịt N-18

Nắp xịt cổ 18

0975 101 291 0968 450 499

Nguyên liệu nhựa: PP, PE
Bước ren: M18