Nắp N-0-42

Nắp

0975 101 912 0968 450 499

Nguyên liệu nhựa:PP, PE
Bước ren:M0