Nắp chụp N-0-38

Nắp chụp bảo vệ chai

0975 101 912 0968 450 499

Nguyên liệu nhựa:PP, PE
Bước ren:M0