Nắp bật N-20

Nắp bật cổ 20

0975 101 912 0968 450 499

Nguyên liệu nhựa:PP, PE
Bước ren:M20