Nắp bật N-0-20

Nắp bật cổ 20

0975 101 291 0968 450 499

Nguyên liệu nhựa: PP, PE
Bước ren: M0