Nắp ấn N-24D

Nắp ấn cổ 24

0975 101 912 0968 450 499

Nguyên liệu nhựa:PP, PE
Bước ren:M24