Nắp 1 ấn 2 xoáy N-44

Nắp 1 ấn 2 xoáy. Màu sắc sản phẩm sản xuất theo yêu cầu của khách hàng.

0975 101 912 0968 450 499

Nguyên liệu nhựa:PP, PE
Bước ren:M44