Nắp 1 ấn 2 xoáy N-38

Nắp 1 ấn 2 xoáy. Màu sắc sản phẩm sản xuất theo yêu cầu của khách hàng.

0975 101 291 0968 450 499

Nguyên liệu nhựa: PP, PE
Bước ren: M38