Chai T-100B

Chai dung dịch vệ sinh. Màu sắc sản phẩm sản xuất theo yêu cầu của khách hàng.

0975 101 291 0968 450 499

Dung tích: 100ml
Nguyên liệu nhựa: HDPE
Đường kính cổ: 24mm