Can T-5

Can 5L

0975 101 912 0968 450 499

Dung tích:5000ml
Nguyên liệu nhựa:HDPE
Đường kính cổ:41mm