Chai lọ nhựa HDPE, LDPE, PP

Xem nhiều hơn

Chai lọ nhựa PET

Các loại nắp xịt, cò xịt, nắp ấn gel

Các loại nắp thường, nắp bảo vệ