Chai lọ nhựa HDPE, LDPE, PP

Chai lọ nhựa PET

Xem nhiều hơn

Nắp xịt, cò xịt, nắp ấn gel

Xem nhiều hơn

Nắp thường, nắp bật...

Xem nhiều hơn